Categories
När saker går sönder Stambyten

Så skriver du ett testamente

Om du är sambo, skild eller ogift kan ett testamente vara något som är extra viktigt att upprätta. Ett testamente är även något som är av vikt för den som inte har några arvingar eller om man har mycket specifika önskemål på hur det egna arvet ska delas ut. Här räcker det inte bara med att skriva ner önskemålen på ett papper och hoppas att de ska gälla i framtiden, utan ett testamente måste uppfylla ett flertal olika formkrav för att det ska anses vara giltigt.

Om man inte uppfyller dessa formkrav blir testamentet inte längre ett testamente, utan mer ett papper med information om de önskemål som man har. Det är således upp till dödsboet att då välja om man vill uppfylla dessa önskemål eller inte. read more