Categories
När saker går sönder Stambyten

Så skriver du ett testamente

Om du är sambo, skild eller ogift kan ett testamente vara något som är extra viktigt att upprätta. Ett testamente är även något som är av vikt för den som inte har några arvingar eller om man har mycket specifika önskemål på hur det egna arvet ska delas ut. Här räcker det inte bara med att skriva ner önskemålen på ett papper och hoppas att de ska gälla i framtiden, utan ett testamente måste uppfylla ett flertal olika formkrav för att det ska anses vara giltigt.

Om man inte uppfyller dessa formkrav blir testamentet inte längre ett testamente, utan mer ett papper med information om de önskemål som man har. Det är således upp till dödsboet att då välja om man vill uppfylla dessa önskemål eller inte.

Hur gör man ett testamente enligt formkraven?

Det finns flera saker som du måste se till att ha med i ditt testamente för att det inte ska räknas som en lista med dina önskemål. Bland annat måste du se till att testamentet är signerat av dig, men det måste också undertecknas av två oberoende parter som har bevittnat din underskrift. Dessa parter får inte själva vara med i ditt testamente. Återigen är det av högsta vikt att du följer formkraven för att ditt testamente ska bli juridiskt bindande.

Ett annat formkrav är att testamentet ska vara skriftligt och inte muntligt. Med det menar vi att det inte räcker med att du har berättat för arvtagarna att de ska få ärva och vad de ska få ärva. Genom att skriva ner ser du till att ditt testamente blir korrekt och att du minimerar risken för arvstvister. Det är viktigt att det finns en klarhet i det du vill förmedla.

Så ska du formulera dig

Hur du väljer att formulera dig i ditt testamente är också mycket viktigt. Här är det bra om språket hålls så enkelt som möjligt, samtidigt som det är tydligt. Om du har möjlighet kan du med fördel se till att du tar hjälp av en jurist. Jurister har stor kunskap och erfarenhet och vet precis hur de ska formulera sig för att dina önskemål ska nå fram och för att allt ska bli formalia korrekt i din vårdnadstvist. En jurist kostar dock pengar att anlita och du kan skriva ditt testamente på egen hand. På internet kommer du bland annat att kunna hitta mallar som du kan använda dig av. Kom ihåg att det kan vara stora och mycket avgörande skillnader på olika typer av formuleringar. Se till att du får det rätt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *