Posted on

Korrekta elinstallationer är viktiga för säkerheten 

Elinstallationer innefattar alla olika monteringar av saker som sedan ska innehålla el. Det kan vara allt från ett litet eluttag i väggen till elkablarna i ett helt hus. Feldragen el är en stor brandrisk och det är därför viktigt att alltid låta en utbildad elektriker göteborg sköta allt som har med elen att göra. Att som lekman ge sig på att fixa med elen kan skapa problem för både dig själv och andra i din omgivning. Bara elektriker som arbetar på registrerade elinstallationsföretag får installera och fixa med el hos andra. Det krävs också att de har kunskap om den exakta typen av anläggning som arbetet ska utföras i och det är företagets ansvar att se till de elektrikerna som arbetar för dem besitter den aktuella kunskapen för att klara av arbetet. Med det menas att vissa elektriker kanske bara får utföra eljobb i villor och bostadsrätter, medan andra också har den kunskap som krävs för att kunna utföra elinstallationer på större byggnader som kontor, skolor eller sjukhus.  read more

Posted on

Att arbeta som elektriker 

Att utbilda sig till och arbeta som elektriker är tämligen efterfrågat och populärt. Elektrikeryrket är ett socialt och omväxlande yrke vilket många uppskattar. Elektriker kan arbeta på en mängd olika slags arbetsplatser och det inkluderar ofta flera olika arbetsplatser dagligen. Därmed är yrket aktivt och omväxlande. Dagarna kan skilja sig åt tämligen mycket och arbetsuppgifterna kan variera. Det som lockar vissa är även den problemlösande aspekten av yrket. Vissa arbeten kan handla om att hitta kreativa lösningar eller lösa olika problem med elinstallationer eller dylikt, vilket bidrar till en kreativ arbetsmiljö med stort utrymme för problemlösning och kreativt tänkande.  read more